วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

MThaiCar Press Coverage (2)

ผู้จัดการรายวัน
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9500000078206
ไทยรัฐออนไลน์
http://www.thairath.co.th/news.php?section=technology03d&content=52695
นิตยสาร Eweek
http://www.arip.co.th/2006/news.php?ofsm=7&ofsy=2007&id=406538
Position Mag
http://www.positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=60954
Naewna
http://www.naewna.com/news.asp?ID=66064
BangkokPost
http://www.bangkokpost.com/100707_Business/10Jul2007_biz54.php

ไม่มีความคิดเห็น: